เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

พระพุทธรูปสำคัญของไทย

 หลวงพ่อทอง 
วัดเขาตะเคราุ จังหวัดเพชรบุรี

  "หลวงพ่อทอง"เป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเพชบุรีที่ประชาชนคนไทยเคารพเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์พุทธลักษณะ ปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ วัสดุสัมฤทธิ์ปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๑ นิ้ว
ศิลปะเชียงแสน

ตำนานเล่าว่า หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเคราเป็นพระพี่น้อง หนึ่งในจำนวนห้าองค์ ที่ลอยน้ำมาเพื่อโปรดสัตว์และได้ประดิษฐานตามเมืองต่างๆ พระทั้งหมดคือ หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อโต
หลวงพ่อบ้านแหลม และหลวงพ่อทอง วัดตะเครา

อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา มีประวัติความเป็นมาร่วมกับหลวงพ่อบ้านแหลม
ชาวประมงบ้านแหลม สมุทสงคราม ซึ่งอพยพย้ายไปจากอำเภอบ้านแหลม เมืองเพชรบุรีออกไปตีอวนหาปลาได้พระพุทธรูปขึ้นมาสององค์พร้อมกัน องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปยืน ชาวบ้านแหลมได้อัญเชิญไปไว้ที่บ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนอีกองค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มอบให้ชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปสักการบูชา คือหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเคราองค์นี้

หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา เป็นที่ศรัทธากราบไหว้และเป็นที่พึ่งทางใจแก่ประชาชนกว้างขวางดังจะเห็น
ได้จากทองคำเปลวที่ปิดพอกองค์ท่านจนแทบไม่เห็นลักษณะอันแท้จริง


 b a c k
 i n d e x
 n e x t

( จำนวนคนอ่าน 792 คน )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557