เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

ความผิด ในความถูก :  พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

+++ BUDDHISM THAILAND +++

 ๑๐. น้ำไหลนิ่ง 

เหมือนน้ำในกาน้ำ ปล่อยน้ำให้มันไหลลงหยดต๋อมๆ นี่ ! สายน้ำมันขาด เราก็เร่งกาให้มาก น้ำมันก็ไหล ต๋อมๆ ต๋อม ๆ ต๋อมๆ เร่งเข้าไปอีก หายต๋อมเลยทีนี้ สายน้ำติดกัน กลายเป็นสายน้ำเลย หยดแห่งน้ำไม่มี ไปไหนล่ะ มันไม่ได้ไปไหนหรอก มันกลายเป็นสายน้ำ มันถี่จนเกินถี่เลยติดกันซะใช่ไหม ! มันเลยกลายเป็นสายน้ำ ดังนี้ ธรรมะมีเรื่องเดียวอย่างนี้

โยมรู้จักน้ำมันไหลไหม น้ำไหลโยมรู้จักไหม เคยรู้จักไหม น้ำมันไหลๆ น้ำนิ่งโยมเคยรู้จักไหม อือ! ถ้าใจเรามันสงบแล้วมันจะเป็นคล้ายๆ น้ำมันไหลนิ่ง โยมเคยเห็นน้ำมันไหลนิ่งไหม แน่! ก็โยมเห็นแต่น้ำนิ่งกะน้ำไหลนี่ น้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นนี่ ตรงนั้นแหละตรงโยมยังไม่คิดล่ำ ว่ามันเฉยมันก็เกิดปัญญา เรียกว่าดูใจของโยมมันจะคล้ายๆ น้ำมันไหล แต่ว่ามันนิ่ง ดูมันนิ่งแต่ว่ามันไหล เลยเรียกว่า น้ำไหลนิ่ง( จำนวนคนอ่าน 692 คน )

 b a c k
 i n d e x
 n e x t

         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557