เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

ความผิด ในความถูก :  พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

+++ BUDDHISM THAILAND +++

 ๑๐๑ แสวงธรรม 

   ต่างคนต่างก็มีอุบายที่จะหาความสงบนั่นเอง แต่แล้วก็ยังมีความฟุ้งซ่านรำคาญไม่ถนัดใจอยู่ ก็ยังไม่พอใจยังไม่ได้รับความพอใจในการปฏิบัติของตนเอง คือ ยังไม่ถึงเป้าหมายที่พวกเราจะต้องปฏิบัติ

   เปรียบประหนึ่งว่าเราเดินทางออกจากบ้านเรา แล้วก็เร่ร่อนไปสารพัดแห่ง แต่ก็เหมือนกับคนที่เดินออกจากบ้าน ไม่มีความที่สบาย แม้จะไปรถจะไปเรือ จะไปที่ไหนก็ตามทีเถอะ แต่มันก็ยังไม่ถึงบ้านเรา เมื่อเรายังไม่ถึงบ้านเรานั้นก็เรียกว่าเดินยังไม่ถึงบ้านเรา ไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็เร่ร่อนไปในทิศต่างๆเรียกว่า แสวงหาโมกขธรรม( จำนวนคนอ่าน คน )

 b a c k
 i n d e x
 n e x t

         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557