เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

ความผิด ในความถูก :  พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

+++ BUDDHISM THAILAND +++

 ๑๐๒ สึกเพราะอะไร 

   ทำไมมันถึงลึก เพราะมันไม่มีเครื่องกันสึก เหมือนรองเท้าเราเห็นไหมรองเท้าอย่างดีเขามีเครื่องกันสึก ไปถูกหินถูกตอไม่สึก มันกันสึกซะแล้วพระเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้น ไม่มีเครื่องที่มันกันสึก มันก็สึกเหมือนรองเท้าที่มันไม่เครื่องกันสึกเหมือนกันอย่างนั้น ทำไมสึก ไม่เห็นอะไรซะแล้ว ไปทิศใดก็ไม่เห็น ไปทิศเหนือก็ไม่เห็น ขึ้นภูเขาในป่าก็ไม่เห็นไม่มีอะไร หมดซะแล้ว ตาย( จำนวนคนอ่าน คน )

 b a c k
 i n d e x
 n e x t

         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557