เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

ความผิด ในความถูก :  พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

+++ BUDDHISM THAILAND +++

 ๑๐๓ หมั่นฆ่าอยู่เสมอ 

   พระพุทธองค์ท่านให้หนีด้วยปัญญา เปรียบประหนึ่งว่าเรามีเสี้ยนหรือหนามนะตำเท้าเรา เดินไปเจ็บปวด บางทีก็หายๆไป บางทีก็เดินไปมันถูกตัวตอเข้ามันสะดุดอะไรเจ็บปวดขึ้นมา เราก็มาคลำดูมันว่ามันอยู่ตรงนี้ คลำไปคลำมาก็ไม่เห็นเลยขี้เกรียจดูมัน ก็ปล่อยมันไปซะอีก ต่อไปเดินไปถูกจังหวะมันอีกเป็นต้น ทำอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆมาคือ ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานั้นเราจะต้องกำหนดรู้มัน ไม่ต้องปล่อยให้มันทิ่งไป มันเหมือนเสี้ยนที่เท้าเราไปตำหนามมันนะ เมื่อเจ็บปวดเมื่อไร เออ อันนี้มันยังอยู่นะ

   เมื่อเจ็บปวดเมื่อไร ความรู้สึกที่ว่าจะเอาหนามออกจากเท้าเรามันก็มีพร้อมกันมา ถ้าเราไม่เอาออกมันก็นานๆเจ็บปวดนานๆ เจ็บปวดอยู่อย่างนี้ผลที่สุดแล้ว ไอ้ความสนใจที่จะเอาหนามออกจากเท้าเรามันมีตลอดเวลาอีกวันหนึ่งจะต้องตั้งใจเอาหนามออกจนได้ เพราะมันไม่สบาย อันนี้เรียกว่าไอ้การปรารถความเพียรของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้น มันขัดตรงไหนมันติดที่ตรงไหน ก็ต้องพิจารณาที่ตรงนั้น แก้ไขที่ตรงนั้น ก็แก้ไขไอ้ที่ว่าหนามมันยอกเท้าเรานี่แหละ งัดมันลงตรงนั้นแหละ เอาตรงนั้นนั่นแหละออก ตรงที่เจ็บปวดนั่นแหละออกเพราะหนามมันอยู่ตรงนั้น อันนี้เปรียบอุปมาให้ฟังอย่างนั้น จิตใจของเรามันติดอยู่ที่ไหนอะไรนั่น เราก็ต้องรู้จักอยู่อย่างนั้น คลำไป คลำมาก็รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้น แต่ความเพียรของเราไม่ถอยเหมือนกันไม่หยุด ท่านเรียกว่า วิริยารัมภะ ปรารภความเพียรอยู่เสมอ เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาเมื่อไรในเท้าเราน่ะ ปรารภว่าจะเอาหนามออกเสมอ จะบ่งหนามออกเสมอไม่ได้ขาดเลย

   ไอ้ที่ทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหานี้ เราก็มีความรู้สึกปรารภความเพียรอยู่เสมอว่าจะพยายามฆ่ามัน พยายามละมันอยู่ตลอดเวลา ตามไปไม่มีหยุดอย่างนี้ อีกวันหนึ่งมันก็จนมุมเรา ถึงที่ตันนะ เราก็ตะครุบมันได้ ก็เหมือนกันกับไอ้ที่หนามมันยอกเท้าเรา พิจารณาเรื่อยๆก็เห็นทีของมันนะ อีกวันหนึ่งก็ได้ทีมันจะต้องมีโอกาสบ่งหนามออกจนได้ต้องพิจารณาอย่างนั้น( จำนวนคนอ่าน คน )

 b a c k
 i n d e x
 n e x t

         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557