เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

ความผิด ในความถูก :  พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

+++ BUDDHISM THAILAND +++

 ๑๐๔ ที่ไหนก็ได้ ถ้าใจเป็นธรรม 

   พวกเราทั้งหลายอย่าไปติดแบบ อย่าไปติดตำรา อย่าไปหมายถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ให้พูดถึ่งสิ่งที่ว่ามันเป็นธรรม เหมือนกันกับที่เราเป็นนักเรียน เราไปเรียนหนังสือในโรงเรียน ถ้าเรายังไม่รู้เราก็ไปเรียนหนังสือในโรงเรียน อ่านในโรงเรียนเขียนในโรงเรียน สอนในโรงเรียนจนกว่าเราจะสอบผ่านแล้ว อ่านได้ เขียนได้แล้ว เมื่อเพื่อนเขียนจดหมาย มาถึงเราที่บ้าน เราก็อ่านที่ตรงไหนก็รู้ว่าเขาว่าอะไร เมื่อจะเขียนจดหมายเป็นต้น อยู่บนถนนหนทาง อยู่ในบ้านเราก็เขียนส่งไปได้ เพราะเราเขียนหนังสือได้แล้ว อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น การปฏิบัติศีลเราก็ไม่ต้องไปว่าตามกับพระเพราะเรารู้ข้อปฏิบัติของมันแล้ว ท่านสอนให้เราก็เอา เราก็ฟัง เป็นศีลห้าทั้งสั้นล่ะ( จำนวนคนอ่าน คน )

 b a c k
 i n d e x
 n e x t

         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557