เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

ความผิด ในความถูก :  พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

+++ BUDDHISM THAILAND +++

 ๑๐๖ เอโกธัมโม  

   ฉะนั้น ญาติโยมทั้งหลายเราก็ค่อยๆ ทำไป ทำสมถะ มันก็เป็นอยู่ในนี้ละ วิปัสสนา มันก็เป็นอยู่ในนี้ละ แยกกันไม่ได้หรอก มันพูดแยกกันได้ แต่ว่าตัวมันแยกกันไม่ได้ เช่น มะม่วงใบหนึ่ง จะแยกมันออกไม่ได้ จะแยกสุกกับดิบมันไม่ได้หรอกมะม่วงใบนั้น เราจะเห็นว่าระยะหนึ่งมันเปรี้ยว ต่อมามันสุกมันจะหวาน ไอ้เปรี้ยวไปไหนล่ะ มันก็มาเป็นหวานนั่นล่ะ เปลือกมันก็เขียวแต่สุกแล้วมันเหลือง ไอ้เขียวไปไหนล่ะ มันก็มาเป็นเหลืองนั่นล่ะ มันแยกกันไม่ได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกัน( จำนวนคนอ่าน 1036 คน )

 b a c k
 i n d e x
 n e x t

         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557