เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

ความผิด ในความถูก :  พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

+++ BUDDHISM THAILAND +++

 ๑๐๘ เรียนรู้ความสงบ 

   สงบขนาดนั้นมันไม่พอหรอกสงบเรื่องสมถนะ มันต้องสงบด้วยปัญญาเป็นวิปัสสนา ต้องทำปัญญาให้เกิดไอ้ความสงบเช่นนั้น(สมถะ)เรียกว่าอยู่ที่ร้อนมันไม่สงบ ต้องไปชายทะเลมันสงบ แต่เมื่อขึ้นมาสู่ความร้อนอีกไม่สงบอีกแล้ว นี่เรียกว่าอารมณ์ของสมถะมันสงบแค่นี้ อารมณ์ของวิปัสสนา มันอยู่ภูเขามันร้อน ร้อนเราก็อยู่ได้ ลงไปชายทะเลเราก็อยู่ได้สบาย กำหนดรู้ได้ มันไม่วิ่ง มันรู้สุข รู้ทุกข์ ทางปฏิบัติมันรู้อย่างนั้น( จำนวนคนอ่าน 1150 คน )

 b a c k
 i n d e x
 n e x t

         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557