เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

ความผิด ในความถูก :  พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

+++ BUDDHISM THAILAND +++

 ๑๑๐ นอกเหตุเหนือผล 

   ผลที่สุดคำสอนของพระก็หมด รู้เหตุก็วางเหตุ รู้ผลก็วางผล ไปอยู่ตรงไหน อยู่ที่นอกเหตุเหนือผลนั่นล่ะ อยู่ที่นอกเกิดเหนือตาย อยู่ที่นั่นละ อยู่ที่มันสิ้นมันหมด จิตใจเราก็สงบจากเหตุ-ผล สงบจากเกิด-ตายสงบจากสุข-ทุกข์ อยู่ในความสงบอย่างนั้น ไม่มีเหตุ-ผลอะไรตรงนั้น

    ถ้ามันนอกเหตุเหนือผลแล้ว ที่สุดแล้วที่เราปฏิบัติกันนี้ เรามุ่งไปตรงนี้ มิฉะนั้น พระพุทธเจ้าก็สอนแค่นี้ ต่อนั้นที่เราปฏิบัติเป็นเรื่องของเราที่จะเดินทางต่อไปเป็นเรื่องของเรา ท่านบอกแค่นี้ ท่านมีเรือลำหนึ่งและก็มีพายให้เรา ท่านก็ปล่อยให้เราทั้งเรือทั้งพาย ถ้าเราจะพายไป เรื่อมันวิ่ง ถ้าเราไม่พายเรือมันก็หยุดอยู่อย่างนั้น อันนี้เป็นเรื่องของเรา( จำนวนคนอ่าน คน )

 b a c k
 i n d e x
 n e x t

         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557