เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

ความผิด ในความถูก :  พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

+++ BUDDHISM THAILAND +++

 ๑๑๑ ฉลาดในการรักษาจิต 

   พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า ให้ฉลาดในการรักษาจิตของเรา ให้รู้จิตของเรา ฉลาดในการสอนจิตของเรายกอุบายขึ้นให้จิตของเรามีความรู้ มีความฉลาด เช่น มันเกิดราคะขึ้นมา ความกำหนัดเกิดขึ้น เราก็พิจารณามันน้อมเข้ามา มันเป็นอะไร เพราะอะไร มันคืออะไร ทำไมมันถึงกำหนัดอย่างนั้น เราดูจิตของเราซิ มันมีอุปทานยึดอันใดอันหนึ่งเข้ามา เมื่อมีความรู้สึกอย่างนั้น จิตก็ยิ่งส่งเสริมในสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้น ความกำหนัดมันก็วิ่งขึ้นสู่ที่สูง จิตมันก็ยิ่งหลงไป เมื่อมันเป็นในเวลานั้นไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นจิต ไม่รู้ว่าอะไรมันเป้นอารมณ์ ไม่รู้เรื่อง อย่างที่ตาเราเห็นรูปอย่างนี้ มันเกิดความรังเกรียจ หรือมันเกิดความรักขึ้นมา เราตามดูทำไมมันถึงรัก ทำไมมันถึงเกลียด มันเป็นเพราะอะไร ไอ้ที่มันรักที่มันเกลียดนั่นแหละเกิดจากอวิชชา คือความไม่รู้มันจะไม่เป็นอย่างนั้น มันจะสักแต่ว่าความรักเกิดขึ้นแล้ว มันจะสักแต่ว่าความรังเกียจมันเกิดขึ้นแล้ว แล้วมันก็ปล่อยของมันไป( จำนวนคนอ่าน 1077 คน )

 b a c k
 i n d e x
 n e x t

         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557