เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

ความผิด ในความถูก :  พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

+++ BUDDHISM THAILAND +++

 ๘. แยกแล้วยุ่ง 

  ตัวปัญญากับสมาธินี้ เมื่อเราพูดแยกกันออกคล้ายๆ กับคนละคน จริงๆแล้วมันตัวเดียวกันนั้นแหละ ตัวปัญญามันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้น อือ มันออกมาจากจิตนี่แหละ แต่มันแยกกันออกไป

  มันเป็นคนละลักษณะ เหมือนมะม่วงใบนี้ ลูกมะม่วงใบนี้มันเล็กๆ แล้วมันก็โตขึ้นมาอีก แล้วมันก็สุก แล้วมันก็จะเน่า... มะม่วงใบนี้ก็คือมะม่วงใบเดียวกัน... มันเล็กก็ใบนี้ มันโตขึ้นมันก็ใบนี้ มันสุกก็ใบนี้ แต่มันเปลี่ยนลักษณะ อาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่า สมาธิ อาการอบ่างหนึ่งท่านเรียกว่าปัญญา ความเป็นจริง ศีล สมาธิ ปัญญา นี่! คือของอันเดียวกัน ไม่ใช่คนละอย่าง เหมือนมะม่วงใบเดียวกัน( จำนวนคนอ่าน 666 คน )

 b a c k
 i n d e x
 n e x t

         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557