เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

ความผิด ในความถูก :  พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

+++ BUDDHISM THAILAND +++

 ๙. ศึกษาให้รอบ 

  มีดเล่มนี้วางอยู่นี่ มันมีทั้งคมมัน มันมีทั้งสันมัน นั่นนะ มันมีทั้งด้ามมันทุกอย่าง เราจึงยกมีดนี้มันขึ้นมา จะเอาแต่คมมันขึ้นมาได้ไหม จะจับมีดเล่มนี้ขึ้นมาแต่สันได้ไหม เอาแต่ด้ามมันขึ้นได้ไหม ด้ามมันก็ด้ามมีด สันก็สันมีด คมก็คมของมีด เมื่อเราจับมีดเล่มนี้ขึ้น มันก็เอาด้ามขึ้นมาด้วย เอาสันขึ้นมาด้วย เอาคมมันขึ้นมาด้วย มันจะแบ่งแต่คมมันได้ไหม

  อย่างนี้ เป็นตัวอย่างอย่างนี้ เราจะไปยกแต่สิ่งที่มันดี ชั่วมันก็ติดขึ้นไปด้วย เพราะเราหาแต่สิ่งที่มันดี สิ่งที่มันชั่วเราจะทิ้งมันไป เราไม่ได้ศึกษาว่ามีสิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่ว ไม่ศึกษา มันอยู่ตรงนั้น อย่างนั้นมันก็ไม่จบ เอาดีไป ชั่วก็ตาม มันตามอยู่อย่างนี้ ถ้าเราเอาสุข ทุกข์ก็ตาม มันติดต่อกันอยู่( จำนวนคนอ่าน 655 คน )

 b a c k
 i n d e x
 n e x t

         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557