เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ
ธรรมบรรยาย ชุด พระธรรมเตรียมพร้อม ระบบ MP3 แผ่นที่ 2 - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (วัดป่าบ้านตาด)

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโน
พระธรรมเตรียมพร้อม ระบบ MP3 แผ่นที่ 2
ฟัง/ดาวน์โหลด

01 วัฏจักร 14 ธ.ค. 18 (28.22)

download...

02 โลกที่มีสุคโต 15 ธ.ค. 18 (31.44)

download...

03 ใจเจ้าปัญหา 16 ธ.ค. 18 (29.3)

download...

04 ของปลอม ของจริง 17 ธ.ค. 18 (22.23)

download...

05 โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ 18 ธ.ค. 18 (25.35)

download...

06 พุทธศาสนาให้ที่พึ่งทางใจ 19 ธ.ค. 18 (26.46)

download...

07 สรณะ 20 ธ.ค. 18 (25.55)

download...

08 อิสระเสรี 21 ธ.ค. 18 (25.35)

download...

09 อำนาจกิเลส อำนาจศาสนธรรม 22 ธ.ค. 18 (29.12)

download...

10 อาโลโก อุทปาทิ 23 ธ.ค. 18 (31.12)

download...

11 อุบายชำระจิตให้เป็นธรรม 24 ธ.ค. 18 (37.25)

download...

12 จะฝึกจิตต้องฝืน 25 ธ.ค. 18 (33.24)

download...

13 ทั่วไปเกี่ยวกับจิตภาวนา 26 ธ.ค. 18 (30.56)

download...

14 ส.ค.ส. 27 ธ.ค. 18 (26.11)

download...

15 อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ์ 28 ธ.ค. 18 (34.54)

download...

16 หินลับสติปัญญา 29 ธ.ค. 18 (33.54)

download...

17 สาระคุณของศาสนธรรม 30 ธ.ค. 18 (33.38)

download...

18 พระนิพพานกังวานอยู่ในจิต 31 ธ.ค. 18 (26.49)

download...

19 ปราบ-ขู่ 1 ม.ค. 19 (27.49)

download...

20 ศาสนาทำให้คนวิเศษกว่าสัตว์ 2 ม.ค. 19 (30.55)

download...

21 อุบายฝึกจิตทางลัด 4 ม.ค. 19 (29.05)

download...

22 การปฎิบัติของพระอาจารย์ 5 ม.ค. 19 (39.46)

download...

   
( เปิดหน้านี้แล้ว 1914 ครั้ง )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557