เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ
ธรรมบรรยาย ชุด พระธรรมเตรียมพร้อม ระบบ MP3 แผ่นที่ 3 - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (วัดป่าบ้านตาด)

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโน
พระธรรมเตรียมพร้อม ระบบ MP3 แผ่นที่ 3
ฟัง/ดาวน์โหลด

01 พิจารณาทุกขเวทนา 6 ม.ค. 19 (36.07)

download...

02 ไม่มีอะไรตาย 7 ม.ค. 19 (30.23)

download...

03 พุทธะ ธรรมะ สังฆะเป็นโอสถ 8 ม.ค. 19 (32.03)

download...

04 ศาสนาเจริญหรือเสื่อมอยู่ที่ใจ 9 ม.ค. 19 (31.03)

download...

05 ศาสนาทำให้คนต่างจากสัตว์ 10 ม.ค. 19 (30.36)

download...

06 ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 12 ม.ค. 19 (29.13)

download...

07 จงสร้างธรรมให้จิตให้พอก่อนตาย 13 ม.ค. 19 (29.11)

download...

08 สู้แค่ตาย 14 ม.ค. 19 (30.18)

download...

09 เล่ห์เหลี่ยมของกิเลส 15 ม.ค. 19 (29.44)

download...

10 สู่สมรภูมิ 16 ม.ค. 19 (30.57)

download...

11 ขันธ์ห้า 17 ม.ค. 19 (31.54)

download...

12 ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 18 ม.ค. 19 (32.18)

download...

13 ทรัพย์ทางกายทางใจสมบัติอันพึงใจ 19 ม.ค. 19 (33.07)

download...

14 นิพพาน สจฺจิ กริยา จ 19 ม.ค. 19 (34.44)

download...

15 สูญกัป ภัทรกัป 21 ม.ค. 19 (28.48)

download...

16 จงพยายามเปลี่ยนเสื้อให้ทันสมัยก่อนตาย 22 ม.ค.19 (30.41)

download...

17 ถึงเมืองอิ่มพอ 23 ม.ค. 19 (33.53)

download...

18 จิตว่างเพราะวางกาย 24 ม.ค. 19 (41.08)

download...

19 ศาสนาอยู่ที่ไหน 25 ม.ค. 19 (33.57)

download...

20 จิตผ่องใสคืออวิชา 26 ม.ค. 19 (1.54)

download...

21 ยอดธรรม 27 ม.ค. 19 (33.19)

download...

22 สร้างอัตตาหิก่อนตาย 28 ม.ค. 19 (35.31)

download...

   
( เปิดหน้านี้แล้ว 1701 ครั้ง )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557