เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ
ธรรมบรรยาย ชุด พระธรรมเตรียมพร้อม ระบบ MP3 แผ่นที่ 4 - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (วัดป่าบ้านตาด)

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโน
พระธรรมเตรียมพร้อม ระบบ MP3 แผ่นที่ 4
ฟัง/ดาวน์โหลด

01 อะไรตายกันแน่ 29 ม.ค. 19 (27.46)

download...

02 ทุกขเวทนา 30 ม.ค. 19 (32.27)

download...

03 จงสร้างใจให้ช่วยตัวเอง 31 ม.ค. 19 (38.06)

download...

04 พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้าย 1 ก.พ. 19 (34.49)

download...

05 ปลุกใจสู้กิเลส 2 ก.พ. 19 (27.58)

download...

06 จิตบริสุทธิ์ 3 ก.พ. 19 (30.55)

download...

07 อกาลิกจิต อกาลิกธรรม 4 ก.พ. 19 (40.27)

download...

08 ความตายเป็นธรรมดา 6 ก.พ. 19 (28.57)

download...

09 อมตธรรม 7 ก.พ. 19 (39.56)

download...

10 จงสร้างวาสนาที่ใจ 8 ก.พ. 19 (36.07)

download...

11 จิตตานุปัสสนา 9 ก.พ. 19 (35.02)

download...

12 กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก 11 ก.พ. 19 (34.14)

download...

13 จงสร้างสมณะที่ใจ 12 ก.พ. 19 (41.21)

download...

14 มายากิเลส 13 ก.พ. 19 (39.41)

download...

15 ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 14 ก.พ. 19 (37.51)

download...

16 มาฆบูชา 15 ก.พ. 19 (32.22)

download...

17 งานล้างป่าช้า 16 ก.พ. 19 (35.09)

download...

18 จงสร้างเรือนสามชั้นให้จิต 17 ก.พ. 19 (38.55)

download...

19 เที่ยวกรรมฐานในกายนคร 18 ก.พ. 19 (33.53)

download...

20 คืนอำลา 19 ก.พ. 19 (30.37)

download...

21 ถามตอบ (20.56)

download...

 
   
( เปิดหน้านี้แล้ว 1268 ครั้ง )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557