เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ
ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท ชุดที่ ๒

เรื่องที่
รายการ "ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท" ชุดที่ ๒
ฟังเสียง
014
"เทศนาบ้านก่อ" วัดบ้านก่อนอก
015
"หลุดพ้นด้วยปัญญา" อบรมภิกษุสามเณร
016
"ธรรมวินัย" อบรมภิกษุสามเณร
017
"อบรมพระภิกษุสามเณร" ก.พ. 23
018
"อบรมพระภิกษุสามเณร" ส.ค. 24
019
"อบรมพระภิกษุสามเณร" ก.ค. 21
020
"สนทนาธรรมกับคณะนายสัญญา ธรรมศักดิ์"
021
"สนทนาธรรมกับลูกศิษย์ต่างชาติ"
022
"ไม่แน่" (ธรรมะเบ็ดเตล็ด)
023
"อบรมธรรม การเข้าสู่หลักธรรม"
024
อบรมพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งท่านสุขุม
025
"สัมมาทิฏฐิ" อบรมภิกษุสามเณร

 
 
 b a c k
ชุดที่ | | | | | | |
 n e x t
( จำนวนคนอ่าน 1376 คน )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557