เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ
ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท ชุดที่ ๓

เรื่องที่
รายการ "ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท" ชุดที่ ๓
ฟังเสียง
026
"ให้โอวาทภิกษุ สามเณรและญาติโยม
027
"อบรมภาวนา"
028
"พละ 5 (อินทรีย์5)"
029
"ธรรมมาวุธ"
030
"อบรมธรรมะทั่วไป"
031
เทศนาในพรรษา "ความเห็นชอบ"
032
อบรมพระภิกษุ สามเณร
033
อบรมพระภิกษุ สามเณรในพรรษา
034
อบรมพระนวกะ
035
"มีศีลมีปัญญา"
036
"อยู่เพื่ออะไร ทำเพื่ออะไร"
037
"ปฏิบัติด้วยการปล่อยวาง"

 
 
 b a c k
ชุดที่ | | | | | | |
 n e x t
( จำนวนคนอ่าน 1324 คน )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557