เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ
ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท ชุดที่ ๕

เรื่องที่
รายการ "ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท" ชุดที่ ๕
ฟังเสียง
051A
"ทัศนาจรทางปัญญา"
051B
"ให้ศีลรักษาเรา"
052
"ฝึกดูจิต"
053
อบรมหลังปาฏิโมกข์
054
"ฉลาดในการรักษาจิต"
055
"ธรรมที่หยั่งรู้ยาก"
056A
"ยืน เดิน นั่ง นอน ปราศจากความทุกข์"
056B
"พุทธบริษัทแท้"
057
"ปัญหามี เฉลยก็มี"
058
"ข้อวัตรปฏิบัตร"
059
อบรมภิกษุ สามเณรและแม่ชี
060
"เสื่อมเพราะอะไร"
061
"สำคัญที่ใจ"
062A
อบรมอาสาหมู่บ้าน
062B
"อย่าอยู่อย่างประมาท"
063
"ปฏิบัติที่ตรงไหน"

 
 
 b a c k
ชุดที่ | | | | | | |
 n e x t
( จำนวนคนอ่าน 1241 คน )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557