เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ
ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท ชุดที่ ๘

เรื่องที่
รายการ "ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท" ชุดที่ ๘
ฟังเสียง
089
"พุทธศาสนาแบบเถรวาท"
090
สนทนาธรรมกับอาจารย์สุเมโธ
091A
อบรมคณะวิทยาลัยครู
091B
"อาศัยความอยาก เพื่อทำลายความอยาก"
092
ตอบปัญหาลูกวัด
093A
"วันสงกรานต์"
093B
สนทนาธรรมกับพระฝรั่ง
094
"น้อมใจสู่ธรรม"
095
"คาถาเศรษฐี"
096
"ความเสื่อมของการปฏิบัติ"
097
"รู้แจ้งในธรรม"
098
"การทำอุโบสถ"
099
"เมื่อไรที่เราไม่ภาวนานั้นไม่มี"
100
"ก้อนเสื่อม"

 
 
 b a c k
ชุดที่ | | | | | | |
 n e x t
( จำนวนคนอ่าน 1307 คน )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557